Blogg

9. apr, 2017

Att leva ett medvetet liv är inte tungt att bära och behöver inte ta upp mycket tid i ens liv. Att vara medveten betyder inte att man måste analysera i minsta detalj sina val, tankar, känslor och beteenden utan det finns enkla sätt att bli mer medveten i sin vardag.

Motsatsen till att vara medveten är att leva i sina automatik tankar, du vet som när du cyklar eller låser dörren. För alla har väl någon gång funderat över om de verkligen låste dörren när de gick hemifrån? Minnet från händelsen existerar inte i det medvetna eftersom vi låste dörren och troligtvis tänkte på något annat och gjorde detta på automatik då vi alltid brukar göra så. Detta beteende lagras i det undermedvetna och når aldrig vårt medvetna tillstånd. Samma sak kan till exempel vara när vi cyklar, vi kan det men vi tänker inte ofta på hur vi cyklar, vi gör det bara.

Att vara medveten är att vara vaken över sig själv och sin omgivning. Man observerar, reflekterar och är här och nu. Man måste inte analysera minsta detalj för att vara medveten, det är ofta helheten som ger den mest medvetna bilden. Att observera detaljer kan göra oss medvetna men att ständigt observera detaljer framför helheten är som att bara se en pixel i ett foto och därför missa vad fotot föreställer.

Att vara medveten är att kunna vara objektiv och ha självinsikt i de val och beteende som tar upp ens liv. Att ställa sig frågor som involverar varför är nyttigt till exempel: varför jag gör detta val, varför gör jag så eller varför känner och tänker jag så här.

Att vara medveten är att veta varför det händer och vad för effekter en handling/tanke/känsla har.

Att sålla och urskilja tankar, känslor och handlingar är också en del av att vara medveten. Vad är mina känslor och vad är andras, vad försöker andra få mig att känna, vad är min roll till att en relation fungerar eller inte fungerar?

Vad är det som jag tänker, känner och gör för att må så här och så här?

Att vara medveten är att välja ett liv där du är fri, där du vet vad som händer i ditt liv och hos dig själv där du kan påverka din situation i precis vilken riktning du vill.

Att vara medveten innebär att du kan känna precis som du behagar och samtidigt förstå vilka konsekvenser ditt agerande har.

Detta gör att du kan välja din väg, där du känner dig lycklig och fri. Medvetenhet är nyckeln till din frihet och lycka!